Naturgas installationer

Naturgas er et brændsel, som er nemt at have med at gøre ligesom fyringsolie. Virkningsgraden er høj.

Naturgas i hjemmet bruges ikke kun i fyret. I dag kan man få tørretumblere, komfurer og lamper, der drives med naturgas.

Også i forbindelse med naturgasfyr kan man udnytte solens energi. Vælger man et fyr med tilslutning til solfanger, vil solen klare opvarmningen fra maj til oktober, samt bidrage til rumopvarmningen

Hvad skal jeg vælge
Når du skal finde ud af, hvilket naturgasfyr du skal vælge, er der nogle grundlæggende ting, du skal have i tankerne:

- Husets størrelse
- Familiens størrelse
- Forventet forbrug etc.

Traditionelt eller kondenserende gasfyr?
Traditionelle gasfyr er højteknologiske lavenergifyr, som giver en god udnyttelse at naturgassen. Til sammenligning kan nævnes, at 1,1 l. fyringsolie svarer til 1m3 naturgas.

Serviceintervallet på naturgasfyr er typisk 3 år.

Kondenserende naturgasfyr udnytter naturgassen til forbrænding og genbruger den varme, der ellers ville gå tabt gennem skorstenen. Denne løsning bør overvejes, hvis husstandens årlige forbrug er over 3.000 liter olie – svarende til ca. 2.500 m3 naturgas. Serviceintervallet er typisk 2 år.

Prisen på kondenserende naturgasfyr er normalt lidt højere end prisen på traditionelle naturgasfyr, men der vil være en væsentlig besparelse på varmeregningen.

Ønsker De flere informationer om naturgasfyr kan vi henvise til HNG. Klik på linket for at komme til HNG´s hjemmeside www.hng.dk.